VOOR JOU

Ben je tussen de 5 en 16 jaar en kun je wel een luisterend oor, een steun(tje) gebruiken? Samen onderzoeken en werken we eraan wat er nodig is voor jou. Ik help je graag in de Kindercoach-praktijk: De Kindercoach Juf

Misschien ben je gauw bang, of  zomaar boos, of zit je in een verdrietige periode omdat je ouders zijn gescheiden of is er iemand ziek of dood gegaan waar je veel van houdt, of nog iets anders. Heb je moeite met plannen van je huiswerk of lukt het niet om je te concentreren bij je huiswerk? Misschien gaat het op school niet zoals je wilt of zou je zo graag een vriend of vriendin willen…

Denk je dat je mijn hulp kunt gebruiken, laat dan je ouders contact met mij opnemen, dan bekijken we of ik, De Kindercoach Juf, iets voor jou kan betekenen.  Je kunt op ieder moment beslissen of je ermee door wilt gaan, of niet. Misschien vind je het spannend om te komen, dat is niet gek, maar normaal. De meeste mensen en kinderen hebben wel eens een periode dat ze het moeilijk hebben. Als je zo dapper bent om de keus te maken om daar wat aan te doen, heb je de eerste stap al gezet… Mogelijk is een aantal afspraken al voldoende. Misschien kom je na een tijdje terug. We merken het vanzelf.

VOOR OUDERS

Als ouder(s) willen we het beste voor onze kinderen, maar soms weet je (even) niet hoe je dat voor elkaar kunt krijgen. Een kind heeft vaak meer kracht en kwaliteiten dan het zelf weet en aan de omgeving laat zien. Als Kindercoach Juf, ga ik hier op diverse manieren mee aan de slag. Ik ga niet uit van onmogelijkheden, maar onderzoek samen met jullie als ouder(s) en het kind de mogelijkheden, met als intentie dat het kind met jou als ouder(s)/opvoeder op een fijne(re) manier verder kan. Indien wenselijk wordt er, in overleg, contact gelegd met school of andere instanties.

Na aanmelding, stuur ik een intake-formulier toe per mail. Het is fijn als een paar dagen voor het intakegesprek het ingevulde formulier per mail is teruggestuurd. Ik onderzoek samen met jou/jullie wat de hulpvraag is in het intakegesprek. In de coaching-sessies begin ik met wat voor je kind het meest belangrijk is.

Wanneer een kind zich gezien en gehoord voelt, ontstaat er een basis om die vaardigheden te leren, zich eigen te maken, waardoor het sterker weer verder kan. Nieuw gedrag of anders met je gevoel omgaan zal geoefend worden, thuis en/of in de klas en andere plaatsen waar het kind is. In de evaluatiegesprekken wordt aandacht besteed aan hoe je als ouder je kind hierin kunt ondersteunen. In principe is coaching kortdurend. Na ongeveer 5 sessies vindt er een evaluatiegesprek plaats. Ervaring leert dat het zich meestal wel wijst wanneer begeleiding niet meer nodig is. Dat is niet altijd van te voren te zeggen. Neem gerust vrijblijvend en kosteloos contact op om te informeren wat de mogelijkheden zijn.